ชิงช้า

อย่าลอยเลื่อน เคลื่อนไหว คล้ายชิงช้า

ไปข้างหน้า สลับหลัง หลายครั้งหน

สองมือแกว่ง ขาไกว ไม่ร้อนรน

รู้สึกตน อีกที อยู่ที่เดิม

‘ชิง’ เคลื่อนไหว ไปข้างหน้า อย่า ‘ช้า’ นัก

เวลาจัก ไม่รอรี ไม่มีเพิ่ม

เดินให้ไกล แม้จุดหมาย ไม่เหมือนเดิม

จงต่อเติม ความฝัน ให้มันจริง

ภาพและบทประพันธ์ – AbaiyaMook

Author: AbaiyaMook