ไม่ยอมแพ้

มีสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องประเมินคุณค่าของตัวเราเองในช่วงหลายวันก่อน ..

ว่าเราเก่ง หรือเรากาก

คำตอบ ถ้าตอบแบบถ่อมตัว เราก็กาก

คำตอบ ถ้าตอบแบบมั่นใจมากและหวังผลอะไรสักอย่าง นั่นคือเราเก่ง

สิ่งที่เราตอบออกไป คือ

“เราเป็นคนไม่ยอมแพ้”

ทุกงานที่ผ่านมือเรา แม้มันจะยากแค่ไหน ..

สิ่งที่ออกมา มันต้อง “ดีที่สุด”ที่เราทำได้ และมันจะเป็นมาสเตอร์พีซสำหรับเราในทุกงาน

ส่วนเก่งหรือกาก เราชอบที่จะฟังจากปากคนอื่นมากกว่า ว่าเค้าประเมินผลงานเราอย่างไร

Author: AbaiyaMook