ART HOURS EP.2 | แปลงงานวาดนางรำด้วยมือ เป็นเวอร์ชันดิจิทัลด้วย Adobe Illustrator

จากคลิปแรกที่วาดเส้นด้วยมือในโพสต์นี้: https://bit.ly/2XI8tw6

แปลงร่างมาเป็น Vector เวอร์ชั่นในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ด้วยการดราฟท์ลายเส้นตัวเอง โดยโปรแกรม Adobe Illustrator

จะเป็นยังไง ติดตามชมในคลิปเลยค่า

Author: AbaiyaMook