Creative Front-End Developer

ถ้าพูดถึงตำแหน่ง Front-End Developer ในปัจจุบัน สำหรับคนที่ทำงานในด้านนี้อยู่แล้ว ก็คงพอจะมองภาพออกว่า ตำแหน่งงานนี้ทำอะไรบ้างได้อย่างไม่ยากเย็น

แต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป .. รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ Front-End Developer ในยุคปัจจุบันต้องปรับตัวเช่นกัน

จากหน้าที่เดิม ที่เสมือนเป็นผู้หยิบดีไซน์จากทีมดีไซน์เนอร์มาขึ้นโครงสร้างเป็น HTML แล้วประดับประดา ตกแต่งให้สวยงามด้วย CSS หรือสร้างลูกเล่น Interactive หวือหวามากขึ้นด้วย Javascript & Jquery … รวมถึงการทำให้มันตอบรับกับ Performance / SEO ต่างๆนานา … นั่นเหมือนจะเป็นหน้าที่ๆจบลงที่ตรงนั้น

แต่ตอนนี้ ถ้าใครที่ยังไม่ปรับตัวเห็นทีจะทำตำแหน่งนี้ยากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในต่างประเทศ มีตำแหน่งที่แตกย่อยสำหรับอาชีพนี้ขึ้นมาอีก 1 อย่าง โดยมีคำว่า “Creative” นำหน้า .. ตำแหน่งนั้นคือ “Creative Front-End Developer” นั่นเอง

อะไรคือ Creative Front-End Developer?

คำว่า “Creative” แปลตรงตัวว่า “ความสร้างสรรค์” หรือการคิดอะไรที่แตกต่างออกมาอย่างน่าสนใจ .. แล้วมันต่างยังไงกับ Front-End Developer เดิมๆ????

มาเริ่มต้นทำความเข้าใจกัน

ต้องท้าวความถึงรูปแบบของเว็บไซต์ในตอนนี้ก่อนว่า .. รูปแบบเว็บไซต์มีมากมายหลายแบบ แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม, ความต้องการของ owner, ความสอดคล้องของธุรกิจ, กลุ่มเป้าหมาย, และพฤติกรรมของผู้ใช้งานเป็นหลัก

หนึ่งในนั้นคือ รูปแบบเว็บไซต์แบบ “Visual Storytelling”

โดยรูปแบบเว็บไซต์ลักษณะนี้ จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวแบบเรียงลำดับผ่านหน้าเว็บ และเน้นลูกเล่นการขยับของ Element เมื่อ user scroll ผ่าน หรือผ่านการคลิก (แล้วแต่เราจะวางรูปแบบ)

เป็นการใช้ทฤษฎี Eyes Tracking เป็นจุดนำสายตา เพื่อให้ user เกิดความสนใจกับสิ่งที่เราต้องการเน้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเพิ่มเวลาในการใช้งานให้กับ user .. ให้ใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์เรานานขึ้นจากลูกเล่นเหล่านี้อีกด้วย

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะของ Visual StoryTelling

http://www.bagigia.com/

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ลักษณะนี้ จะต้องถูกการวางแผนและออกแบบมาเป็นอย่างดี ว่าต้องการให้ User Journey เป็นอย่างไร / สเตปในการเล่าเรื่องราวแต่ละสเตปมีอะไร / การขยับ หรือ movement ของ Element ในหน้าเว็บต้องมีอะไรขยับบ้าง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และไม่รบกวนสายตาจนเกินไป

สิ่งเหล่านี้ .. เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของ Creative Front End Developer

ผู้ทำตำแหน่งนี้ จะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของ CSS และ Javascript เป็นอย่างมาก เพราะต้องรู้ก่อนว่า CSS/ Js ทำอะไรได้บ้าง หรือเล่นอะไรได้บ้าง แล้วจึงนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างสรรค์งานออกมา

จริงอยู่ .. ที่หน้าที่ในการออกแบบจัดวาง User Journey /UX / UI แต่เดิมนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของ Front End ซะเดียว แต่การที่จะจูนความเข้าใจระหว่างคนออกแบบ กับคนที่ลงมือโค้ดจริงนั้นเป็นไปได้ยาก มันคงจะดีกว่าถ้าคนที่รู้ว่า”เราทำอะไรได้บ้าง” เป็นคนเสนอออกมาเอง

แม้ในประเทศไทยจะยังไม่ค่อยเห็นตำแหน่งนี้ แต่ในเมืองนอกมีมาสักพักแล้ว และเป็น Front-End ที่เชี่ยวชาญทางด้าน animation ไปเลย

ส่วนลักษณะของเว็บไซต์แบบนี้ที่เห็นในเมืองไทย ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้งานสำหรับการสร้างแบรนด์ / งาน Agency / รูปแบบของหน้าโฆษณาในแบบใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย และต้องอาศัยความสามารถของ Front-End Developer มากขึ้นอีกเท่าตัว!

Author: AbaiyaMook